1. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych oraz oświadcza, że informacje podane przez niego podczas rejestracji są zgodne z prawdą.
 2. Administratorem danych osobowych jest Paweł Chmielewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Linen Look” Paweł Chmielewski w Gdyni (81-433) przy ul. W. Pola 2/70, NIP: 586 169 11 49, REGON: 220809990, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 76225 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni Tel. +48/ 603323530.
 3. Sprzedawca przechowuje następujące dane osobowe:
  • Imię i nazwisko – umożliwia wysłanie zamówionego produktu oraz kontakt z Użytkownikiem.
  • Adres e-mail, numer telefonu – pozwala na wysyłanie potwierdzenia zamówienia, informacji o zmianach Regulaminu oraz kontakt z Użytkownikiem.
  • Adres zamieszkania – jest potrzebny w celu dostawy Użytkownikowi zamówionego produktu.
 4. Sprzedawca wykorzystuje przy prowadzeniu strony internetowej technologię cookies.
  • Technologia cookies umożliwia zbieranie anonimowych informacji z komputera Użytkownika, takich jak adres internetowy podstron, które Użytkownik odwiedzał na stronie linenlook.pl oraz adres IP i wersję przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze Użytkownika.
  • Zebrane za pomocą technologii cookies informacje Sprzedawca wykorzystuje w celu zapewnienia Użytkownikom sklepu lepszej obsługi poprzez automatyczne rozpoznanie Użytkownika przez serwer Sprzedawcy, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla Użytkownika stronę.
  • Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową w ten sposób, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała wszystkie pliki cookies, jednak bez włączonej opcji obsługi plików cookies pewne funkcje strony linenlook.pl mogą nie działać.
 5. Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi użytkowników w ramach usług objętych Regulaminem. Sprzedawca dołoży najwyższej staranności, aby dane Użytkowników nie zostały udostępnione osobom trzecim odwiedzającym stronę sklepu.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania ze strony internetowej Sprzedawcy.
 7. Dane o Użytkownikach mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika.
 8. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, a w szczególności do ich poprawiania lub usuwania.